20.2.2024.

Гостујући у емисији „Јутро са Сањом“ на ТВ Студио Б, Марина Кањо је објаснила да је током 2023. године забележен значајан пораст ефикасности рада катастара, који се огледа у решавању 35.000 предмета више у односу на 2022. годину. Она је додала да је у београдским и новосадским службама, РГЗ успешно имплементирао нови информациони систем који има за циљ да обезбеди квалитетније и ефикасније пружање услуга, убрза све процесе који се односе на упис, пренос или промену власништва над непокретностима, као и да омогући максималну правну сигурност за грађане.

ТВ Студио Б, 20. 02. 2024.

Релевантне вести